Archief

Het archief heeft een belangrijke functie; alles vastleggen, zowel analoog als digitaal, voor het nageslacht. Er wordt van elk carnavalsjaar, van 11-11-bal tot 11-11-bal een fotoboek bijgehouden.

Ook worden alle publicaties in kranten en weekbladen bewaard. Alle deelnemers van de pronkzitting en de optocht zijn op foto vastgelegd. Zo is er van iedere prins een schitterend boek gemaakt.

Maar niet alleen foto’s worden bewaard. Ook films van de diverse evenementen worden bewaard.

Een archief is natuurlijk nooit ‘af’. Mocht u foto’s, krantenknipsels of bewegende beelden hebben en die wilt u af staan (of in bruikleen om het materiaal te kopiëren/scannen) dan staan wij daar heel graag voor open.

1959 Prins Tito de Rabbelzak en gevolg

Mail dit dan door naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dan nemen wij contact met u op.

Sandra van Druten en René Derks

Carnavalskrant

Het Moesblad is de carnavalskrant van Schaijk. Het bestaat grotendeels uit teksten en foto’s die zijn aangeleverd door de vele carnavalsclubs en leden van Stichting Carnaval de Moeslanden. Zij presenteren zich via een foto en een stuk tekst aan eenieder. Verder wordt het officiële carnavalsprogramma erin vermeld, zijn verschillende fotocollages te zien van de optocht en carnavalsfestiviteiten en worden diverse erelijsten vermeldt.  

Bijzonder aan het Moesblad is dat het eigenlijk twee voorkanten kent en geen achterkant. Dat komt omdat onze jeugdcarnaval een eigen deel voor het Moesblad maakt. Want het Moesland heeft ook al veel jeugdclubjes die zich willen laten horen. Hun bijdrage begint aan de andere voorzijde (onze achterzijde).

81387569 1473927929398204 39791227024965632 o

Veel carnavalsclubs werken mee aan het tot stand komen van de carnavalskrant, door een leuk stukje te schrijven. We hebben hier iedereen zijn hulp hard bij nodig, klim dus in de laptop en presenteer je club!
Als je iets wilt aanleveren voor ons Moesblad, mail dan je bijdrage naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zonder al onze adverteerders zouden wij niet zo’n mooi Moesblad kunnen maken en andere activiteiten kunnen organiseren. Vandaar dat het Moesblad ook veel advertenties bevat van adverteerders uit Schaijk en omgeving en ook nog van ver daarbuiten.
Mocht u ook willen adverteren in het Moesblad, dan kunt u voor verdere informatie contact opnemen met Ingrid Spierings of Manon van Zandvoort via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Als u een advertentie plaatst, krijgt u een exemplaar van het Moesblad aangeboden.

Bezorging
Het Moesblad wordt huis aan huis in Schaijk bezorgd. Hierbij wordt het Moesblad persoonlijk aan u overhandigd en vragen wij een kleine bijdrage. Met uw bijdrage kunnen wij allerlei activiteiten organiseren zoals het rondbrengen van de fruitmanden, carnavalsmiddag voor de jeugd, carnavalsmiddag voor de Katholieke Bond van ouderen en het Kee-Moes-Bal.
Als u niet in Schaijk woont en toch een exemplaar wilt ontvangen, mail dit dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wij wensen u ook dit jaar weer veel leesplezier toe!

 

Jury

Algemeen.

Elk jaar na weer een schitterende grote Moeslandse optocht is er weer de vraag wie als winnaar uit de bus zal komen. Voor deze moeilijke taak is een jury aangesteld. In totaal 15 deskundige personen, allen NIET woonachtig in Schaijk, beoordelen de diverse categorieën. De huidige juryleden zijn afkomstig uit Nistelrode, Rosmalen, Vierlingsbeek, Uden, Zeeland, Nijmegen, Boven-Leeuwen en Reek. Velen hebben reeds jarenlange ervaring maar er komen ook regelmatige wisselingen voor. Zij worden door de commissie jury aangezocht. Nieuwe geschikte kandidaten kunnen ook door de clubs worden aangedragen tijdens de clubvergaderingen.

JVB 10013

Beoordeling.

Te beoordelen categorieën :
•         Wagens
•         Grote Loopgroepen
•         Kleine Loopgroepen
•         Individuele
 
Te jureren rubrieken :
1.      Algemene indruk         : algemeen beeld / indruk van het getoonde
2.      Idee                           : het onderwerp en hoe herkenbaar is het uitgevoerd
3.      Kleur                          : gebruik van kleuren en de harmonie van de kleuren
4.      Afwerking                   : de zorgvuldigheid in de afwerking
5.      Carnavaleske uitwerking : hoe carnavalesk is het idee uitgewerkt
6.      Beweging                       : de bewegingen van de creaties op de wagen
( de rubriek beweging is alleen in de categorie wagens )
De beoordeling omvat het totaal gepresenteerde,  bestaande uit wagen en/of andere voorwerpen, de personen, de kleding, de teksten enz

Puntentelling.

Bij de wagens worden de rubrieken 1 t/m 6 beoordeeld. Alle 15 juryleden beoordelen 2 van deze rubrieken.
Bij de grote loopgroepen worden de rubrieken 1 t/m 5 beoordeeld. 10 Juryleden beoordelen 2 van deze rubrieken.
Bij de kleine loopgroepen en individuele worden de rubrieken 1 en 2 beoordeeld. 5 Juryleden beoordelen deze rubrieken.
Elk jurylid geeft hele punten van 0 tot 20. Na afloop van de optocht worden alle punten ingevoerd in het computerbestand. De punten worden omgerekend, genormeerd volgens een bepaalde formule, voordat ze gebruikt worden om de einduitslag vast te stellen.
Als voorbereiding op hun taak als jurylid word alle informatie die door de deelnemers wordt ingeleverd bij de commissie optocht ook aan hun doorgespeeld.  Op deze inschrijfformulieren geven de deelnemers aan wat hun creatie voorstelt en hoe ze dit uitwerken. Enkele clubs hebben dit tot in detail uitgewerkt, sommige zijn heel summier in hun uitleg. Voor de juryleden is dit al een belangrijke voorbereiding van hun taak. Tijdens de optocht zelf  ontbreekt wel eens de tijd en de mogelijkheid om alle details goed te kunnen waarnemen. Verder wordt op de jurybijeenkomst vlak voor de optocht vertrekt alles nogmaals doorgesproken. 
Hierna gaan de juryleden op pad, de eerste indrukken worden opgedaan tijdens het opstellen cq. opbouwen voor de optocht. Het echte jureren vind plaats als de optocht is begonnen en alles en iedereen compleet is, de muziek schalt, de creaties bewegen, de bijbehorende act en danspasjes en de presentatie naar het publiek toe.  De juryleden proberen de optocht 2x te bekijken vanuit verschillende opstelling om zo een compleet mogelijk inzicht te krijgen. Na afloop van de optocht leveren zij hun lijsten in en terwijl de getallen in de computer worden ingevoerd gaan zij gezamenlijk iets eten en drinken. Enkele van hun gaan daarna  nog naar de prijsuitreiking, andere gaan in hun eigen woonplaats carnavallen. Ieder jaar weer geven zij aan onder de indruk te zijn van wat in het Moesland op carnavalsgebied gepresteerd word in kwantiteit maar zeker ook in kwaliteit.

Evaluatie.

In de eerstvolgende jurybijeenkomst worden de evaluaties van de clubvergaderingen besproken en worden de eerste voorbereidingen genomen voor de volgende grote Moeslandse optocht. Bij deze bijeenkomst zijn ook een aantal clubvertegenwoordigers aanwezig.

 

Sponsoring

“Stichting Carnaval de Moeslanden” een financieel gezonde stichting door de inzet van vele.
Om dat zo te houden en met oog op in de toekomst mogelijk ter bouwen carnavalsloods zijn er mensen actief bezig met het werven van sponsors. De commissie kijkt naar mogelijk heden om voor evenementen anders in te kopen, anders inhuren van materialen en het maken van reclame voor de sponsor. De commissie waakt over de eigen identiteit van “Stichting carnaval De Moeslanden” Voor de mogelijk bouwloods is men op zoek naar diverse materialen om deze loods te bouwen en later te beheren.

Moeskwekers

Sinds 1959 ontplooit Stichting Carnaval "De Moeslanden" een groot aantal aktiviteiten die het Schaijkse Carnaval mede gestalte geven. In het oog springende voorbeelden hiervan zijn de uitverkiezing van de Dorpsprins, de druk bezochte Pronkzittingen en de massaal bekeken Moeslands optocht op carnavalsmaandag, die in kleur en beweging, zijn weerga niet kent in geheel Brabant en Limburg. Naast dit alles krijgen de deelnemende clubs enige financiële tegemoetkoming en naar hun prestaties, beoordeeld door een neutrale jury , een beker en/of medaille uitgereikt.

Lees meer...

Optocht

Ieder jaar organiseert de commissie optocht weer “de grootse, de schonste en de allermoiste carnavalsoptocht van de hiel de wirreld”. Deze geweldige optocht maken we niet alleen, dat doen we samen met alle carnavalsclubs uit het Moesland. En uiteraard samen met de vele vrijwilligers die de optocht telkens weer in goede banen weten te leiden. Wat wij in het Moesland ieder jaar weer voor elkaar krijgen, zorgt voor veel respect in ons mooie Moesland en ver daarbuiten.

De commissie optocht bestaat uit een grote groep Moeslanders, die trots zijn op de optocht met z’n vele deelnemers in de verschillende categorieën. Van individuelen, kleine en grote loopgroepen en de wagens. Ook dit jaar hebben wij, met prins Twan d’n Urste, een prins in ons midden die zijn sporen in de Moeslandse optocht wel heeft verdiend. Met zijn club “Zot Gefrot” doet prins Twan al jaren lang mee, in de categorie Wagens. Bij de prijsuitreiking van de Moeslandse optocht, heeft hij een enkele keer net naast de schaal moeten grijpen, maar hij weet wel wat op de knietjes zitten betekend. Hierdoor hebben we ook nu weer een prins in ons midden die de wagenbouwers een warm hart toedraagt.

Graag tot ziens op Moesmaandag! En voor iedereen die een bijdrage levert om de optocht tot het hoogtepunt van de carnaval te maken; veel succes en vooral veel plezier!

JVB 1864

 

Commissie optocht (foto: Jan van Ballegooij).

Publiciteit

De commissie Publiciteit verzorgt alle nieuwsberichten en beheert de social media voor de Stichting Carnaval.
De commissie bestaat uit: Jaap Oliemeulen, Twan van Zandvoort, Edwin van Dorst en Peter Klievink.

Als u het leuk vindt om ook een bijdrage te leveren, neem dan met één van ons contact op.
Dat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Technische commissie

Het Moesland heeft met carnaval een traditie opgebouwd wat betreft de optochten die daar gehouden worden.  Sinds 1959 trekt op moesmaandag een carnavaleske stoet door het centrum bestaande uit individuele, loopgroepen ( kleine en grote ) en natuurlijk de praalwagens. Elk jaar weer een 20 tal grote wagens volgebouwd met grote kleurrijke bewegende poppen en figuren. Een uniek gebeuren waar veel toeschouwers van heinde en ver naar komen kijken. Belangrijk is de veiligheid voor zowel de deelnemers als ook het publiek.
Een carnavalswagen wagen dient een goede stevige onderconstructie te hebben waarop gebouwd kan worden.

Lees meer...

Video

De commissie Video zorgt voor video opnamen van alle carnavalsactiviteiten. Men filmt o.a. het 11-11-bal, pronkzitting, optocht en het kee-moesbal. Daarnaast gaat het videoteam een paar weken voorafgaande aan de optocht, op bouwbezoek bij de carnavalsclubs die een wagen bouwen. Hier worden dan opname van gemaakt en intervieuws afgenomen. Een paar weken na afloop van de carnaval wordt er een speciale videoavond georganiseerd. Op deze avond wordt de bouw van de carnavalswagen en wagens tijdens de optocht op Moesmaandag, aan iedereen vertoond.

Commissie Video

Ziekenbezoek

Ziekenbezoek in het Moesland, voor jong en ouder!

Carnaval vieren in het Moesland, dat doen we samen. We zoeken elkaar op en hebben het gezellig samen. Carnaval verbroederd, maar carnaval is meer. Carnaval is ook: oog hebben voor elkaar. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat carnaval voor iedereen is.

Niet iedereen kan er namelijk bij zijn. Er zijn genoeg Moeszakken en Moeszakkinnen die niet aan kunnen sluiten in de polonaise. Sommigen van hen zijn ziek, wat ouder of kunnen gewoon een steuntje in de rug gebruiken. Ken je zo iemand en wil je hem of haar ook bij het carnaval vieren betrekken? Geef ze dan op voor het ziekenbezoek!

Op vrijdagmiddag 21 en zaterdagochtend 22 februari gaan de prinselijke echtparen met hun gevolg met alle plezier even bij deze mensen langs. Zij worden dan verblijd met een glimlach, een dansje en een kleine carnavalsattentie. Afhankelijk van de leeftijd van de aangemelde persoon, zullen de (jeugd) prins en prinses een bezoekje brengen.

Wanneer je iemand aan wilt melden, doe dat dan uiterlijk 19 februari. Aanmelden kan per mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefoon (0486 461749, na 18.00 uur).

Commissie Ziekenbezoek

Bregje Spijkers, Esther van Zandvoort, Mariek Geurts van Kessel, Neske Schoonenberg – Schulte

Beter 2 x aangemeld, dan te worden vergeten!

49204058057 7436363cfb c

Laatste foto's

 
2020_brabantsdagblad_08_september
 
2020_Arenalokaal_22_augustus
 
2020_Arenalokaal_01_augustus
 
2020_brabantsdagblad_17_juli_1

Inloggen of Registreer